Brdr. Thybo A/S er en velkendt dansk entreprenørvirksomhed med knap 40 års erfaring, der har præget det danske samfund med inspirerende og innovative byggeprojekter af enhver art.

Brdr. Thybo A/S er et moderne murer - og entreprenørvirksomhed med et godt sammenspillet team af medarbejdere, der løser fagentrepriser – storentrepriser - og hovedentrepriser for såvel private, offentlige og erhverv. Vi beskæftiger cirka 50 medarbejdere, hvoraf de 15 mand i vores serviceafdeling primært løser mindre opgaver for såvel det offentlige, private og boligforeninger.
Vi er en stor lokal virksomhed, der er sit ansvar bevidst. Vi ansætter oftest lokale medarbejdere og er en aktiv medspiller inden for det lokale idræts- og foreningsliv.

Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S funktion er at etablere boliger, der lever op til nutidens krav samtidig med at hver eneste bolig er unik og betalingen sker først ved indflytning. Vi går til opgaven med stor professionalisme og omhu.

De værdinormer, der altid har karakteriseret Brdr. Thybo A/S og Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S er især tillid, solidt håndværk, høj kvalitet og udstrakt service, det kommer både os selv og kunderne til gode, og det sikrer beskæftigelse for firmaets dygtige og trofaste medarbejdere.

Vores geografiske arbejdsområde er primært Østjylland, men vi løser opgaver i hele Danmark. Vi sørger altid for at leve op til det positive ry, som vi har opbygget gennem de mange års tilstedeværelse i byggebranchen.

Pr. 1. juni 2015 er Brdr Thybo & Co ikke den del af Brdr Thybo koncernen

brdr. thybo a/s

ENTREPRENØR-& MURERFIRMA

Brdr. Thybo A/S er et moderne entreprenør- og murerfirma med et godt sammenspillet team af medarbejdere, der løser fag- og storentrepriser for såvel private, offentlige og erhverv. Vi beskæftiger cirka 50 medarbejdere, hvoraf de 15 mand i vores serviceafdeling primært løser mindre opgaver for såvel det offentlige, private og boligforeninger.

brdr. thybo

eJendomsudvikling A/S

Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S funktion er at etablere boliger, der lever op til nutidens krav samtidig med at hver eneste bolig er unik og betalingen sker først ved indflytning. Vi går til opgaven med stor professionalisme og omhu.